Hotărâri ale Consiliului


HOTARAREA NR. 56/314.07.2023 privind organizarea ZILEI COMUNEI DANETI SI A BILCIULUI COMUNAL in anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 55/31.07.2023 privind implementarea proiectului „AMENAJARE ALEI PIETONALE TARG, COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ”.

HOTĂRÂREA NR. 54/31.07.2023 privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu către ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DANEȚI- MÂRȘANI- ROJIȘTE ,în vederea stabilirii sediului social.

HOTĂRÂREA NR. 53/31.07.2023 privind aprobarea asocierii Comunei Daneti cu comunele Marsani, Rojiste, in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DANEȚI- MÂRȘANI- ROJIȘTE.

HOTĂRÂREA nr. 52/10.07.2023 privind implementarea proiectului „AMENAJARE TEREN SPORT SCOALA GENERALA BRABETI, COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ”.

HOTĂRÂREA nr. 51/10.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj pe anul 2023.

HOTĂRÂREA nr. 50/10.07.2023 privind modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii si Programului anual de achizitii publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2023.

Hotararea nr. 49/10.07.2023 privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu către ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA „NISIPURILE DE AUR” în vederea stabilirii sediului social.

Hotărârea nr. 48/10.07.2023 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022, respectiv bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 ale S.C. SERVICIUL DE APA SI CANALIZARE S.R.L DANETI .

HOTĂRÂREA NR. 47/29.06.2023 privind aprobarea întocmirii unui Amenajament silvic pentru fondul forestier, proprietatea privata a comunei Daneti , împreună cu proprietatea privată a unei entitati juridice si doua persoane fizice.

HOTĂRÂREA NR. 46/29.06.2023 privind aprobarea susţinerii financiare a ASOCIAŢIEI CULTURALE “ARBORELE VIETII” DANETI

HOTĂRÂREA NR.45/29.06.2023privind aprobarea sprijinului financiar in suma de 55.000,0 lei pentru decontarea contravalorii lucrarii: REPARATII ACOPERIS BISERICA PAROHIA BRANISTE ce poarta HRAMUL SFANTUL IERARH NICOLAE SI SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL.

HOTĂRÂREA NR.44/29.06.2023 privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A RAPORTULUI DE EVALUARE precum si a DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE in vederea vanzarii prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 321mp situat in sat Daneti,comuna Daneti judetul Dolj , STR. PRINCIPALA, NR. 129A, CF 35913

HOTĂRÂREA NR. 43/29.06.2023 privind Actul Adițional nr. 7 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și Actul Adițional nr. 1 la Contractul nr. 1818/30.06.2022 ”Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”

HOTĂRÂREA NR.42/29.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj pe anul 2023

HOTĂRÂREA NR 41 /08.06.2023 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, DTAC-ului si Proiectului Technic cu devizul aferent pentru programul ‘’C3-MANAGEMENTULUI DESEURILOR, Investitia I1- Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de comuna” pentru proiectul: “INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ

HOTĂRÂREA NR.40/30.05.2023 privind aderarea UAT Comuna DANEȚI la Parteneriatul, respectiv Teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia GRUP DE ACTIUNE LOCALA NISIPURILE DE AUR pentru elaborarea, depunerea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027, inclusiv pentru accesarea Sprijinului Pregatitor in cadrul sub-măsurii 19.1 PNDR „Sprijin pregătitor”

HOTĂRÂREA NR.39/30.05.2023 privind aprobare efectuare STUDIU DE OPORTUNITATE SI RAPORT DE EVALUARE IN VEDEREA VANZARII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI in suprafata de 321mp situat in Sat Daneti, str. Principala, nr. 129A, com. Daneti Jud.Dolj, CF 35913.

HOTĂRÂREA NR.38/30.05.2023 privind aprobarea taxelor distincte și taxei de salubrizare pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR.37/15.05.2023 privind aprobarea DALI SI DEVIZ GENERAL actualizat pentru obiectivul de investitii„ Reabilitare Moderata Scoala Profesionala Daneti

Pagina 1 din 1212345...10...Ultima »

Sus