Hotărâri ale Consiliului


HCL nr. 43-2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daneți pe trim 3, anul 2021

HCL nr. 42-2021 – Hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I grad profesional superior, în inspector clasa I grad profesional debutant și a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad

HCL nr. 41-2021 – privind aprobarea susţinerii financiare a asociaţiei culturale arborele vieții Daneți

HCL nr. 40-2021 – Hotărâre privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru contractul subsecvent numărul 4 parte a acordului cadru a obictivului “Modernizare străzi de interes local, comuna Daneți, județul Dolj”

HCL nr. 39-2021 – Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare ale proprietății imobiliare aparținând domeniului privat al comunei Daneți, având numărul cadastral 35601, în suprafață de 128 mp

HCL nr. 38-2021 – Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare ale proprietății imobiliare aparținând domeniului privat al comunei Daneți, având numarul cadastral 35594, în suprafață de 2545 mp

HCL nr. 37-2021 – Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare ale proprietăților imobiliare aparținând domeniului privat al comunei Daneți, având numerele cadastrale 35592, 35595, 35591 în suprafață de 869

HCL nr. 36-2021 – Hotărâre privind demararea elaborării proiectului „modernizare rețea de iluminat public în comuna Daneți, județul Dolj” în vederea accesării unei finanțări nerambursabile în cadrul administraţiei fondului pentru mediu prin I

HCL nr. 35-2021 – Hotărâre privind demararea elaborării proiectului „modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Daneți, județul Dolj. În vederea accesării unei finanțări nerambursabile în cadrul programului naţional de dezvoltare

HCL nr. 34-2021 – Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul de investiție: ”modernizare, dotare și extindere cămin cultural Daneți“.

HCL nr. 33-2021 – Hotărâre privind modificarea și completarea listei de investiții și a programului anual de achiziții publice în anul 2021.

HCL nr. 32-2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trim 3, anul 2021

HCL nr. 31-2021 – Hotărâre privind respingere efectuare studiu de oportunitate și raport de evaluare în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului “Spațiu birouri” aparținând domeniului public al comunei Daneți identificat cu număr

HCL nr. 30-2021 – Hotărâre privind aprobare efectuare studiu de oportunitate și raport de evaluare în vederea vânzării prin licitaţie publică a terenurilor aparținând domeniului privat al comunei Daneți, identificate cu numerele cadastrale 35595, 355

HCL nr. 29-2021 – Hotărâre privind aprobare efectuare studiu de oportunitate și raport de evaluare în vederea închirierii prin licitaţie publică a imobilului aparținând domeniului privat al comunei Daneți, identificat cu număr cadastral 35601 si in

HCL nr. 28-2021 – Hotărâre privind aprobare, efectuare, studiu de oportunitate și raport de evaluare în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparținând domeniului privat al comunei Daneți identificat cu număr cadastral 35594 și ins –

HCL nr. 27-2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

HCL nr. 26-2021 – Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Daneți

HCL nr. 25-2021 – Hotărâre privind aprobare raport de evaluare, stabilire valoare chirie, aprobare model de contract și împuternicirea primarului comunei Daneți pentru semnarea contractului de utilizare a zonei drumurilor de interes local cu persoanal

HCL nr. 24-2021 – Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar în sumă de 50.000 lei pentru decontarea contravalorii lucrării de schimbare acoperiș la biserică din satul Locusteni aparținând parohiei Braniște

Pagina 10 din 12« Prima...89101112

Sus