Hotărâri ale Consiliului


HOTĂRÂREA NR.36/04.05.2023 aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ al obiectivului de investii“EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ.

HOTĂRÂREA NR. 35/28.04.2023 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale în județul Dolj

HOTĂRÂREA NR. 34/28.04.2023 privind aprobarea documentatiei pentru atribuirea contractului de lucrari aferent investitiei “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ”

HOTĂRÂREA.33/28.04.2023 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil – teren extravilan înscris în Cartea Funciara nr. 34449 proprietatea privata a Comunei DANETI.

HOTĂRÂREA NR. 32/24.04.2023 privind majorarea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Daneti judeţul Dolj,pe anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 31/24.04.2023 privind aprobarea participării Comunei Daneti în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu.

HOTĂRÂREA NR. 30/20.04.2023 privind aprobarea proiectului ” Biblioteca Hub activ de invatare” pentru comunitatea judetului Dolj .

HOTĂRÂREA NR. 29/31.03.2023 PRIVIND MAJORAREA SALARIULUI DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DANETI JUDEŢUL DOLJ,PE ANUL 2023

HOTĂRÂREA NR. 28/31.03.2023 PRIVIND MODIFICAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII SI PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE AL COMUNEI DANETI , JUDETUL DOLJ, PE ANUL 2023

HOTĂRÂREA NR. 27/31.03.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI DANETI JUDETUL DOLJ PE ANUL 2023.

HOTĂRÂREA NR. 26/31.03.2023 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE AFERENTĂ CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE A DEȘEURILOR LA DEPOZITUL ECOLOGIC DE DEȘEURI MOFLENI-CRAIOVA.

HOTĂRÂREA NR. 25/31.03.2023 PRIVIND APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT : DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE.

HOTĂRÂREA NR.24/16.03.2023 privind aprobarea aderarii comunei DANEŢI, judetul DOLJ la“GRUP LOCAL PESCARESC”.

HOTĂRÂREA NR.23/16.03.2023 privind solicitarea prelungirii pana la data de 11.12.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 567/02.10.2018.

HOTĂRÂREA NR.22/16.03.2023 privind modificarea Listei Obiectivelor de Investitii si Programului Anual de Achizitii Publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 21/2023,privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 20/16.03.2023, privind aprobarea aderarii comunei DANEŢI, judetul DOLJ la“ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA NISIPURILE DE AUR” pentru perioada de programare 2023-2027

HOTĂRÂREA NR. 19/06.03.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Daneți a terenului in suprafata de 2700 mp situat in extravilanul comunei Daneți, înscris în Cartea Funciară nr. 32428 Daneți.

HOTĂRÂREA NR.18/06.03.2023 privind clasificarea drumului DE 398 inscris in cartea funciara nr.35456, identificat prin numar cadastral 35456 ca drum vicinal care face parte din inventarul bunurilor publice de interes local pe raza teritoriului administrativ al comunei Daneti , judetul Dolj

HOTĂRÂREA NR.16/28.02.2023 privind majorarea capitalului social al “SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE DANETI ” S.R.L cu asociat unic comuna COMUNA DANETI, prin Consiliul local DANETI.

Pagina 2 din 1212345...10...Ultima »

Sus