Hotărâri ale Consiliului


HOTĂRÂREA NR. 87/29.11.2023 privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare la nivelul UAT DANETI pe luna decembrie , anul 2023.

HOTĂRÂREA NR 86/22.11.2023 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice ,care se desfasoara in comuna Daneti cu ocazia sarbatoririi ZILEI NATIONALE A ROMANIEI ,in data de 1 Decembrie 2023 si a sumelor necesare .

HOTĂRÂREA NR 85 /22.11.2023 privind completarea Listei Obiectivelor de Investitii si Programului Anual de Achizitii Publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR 84/22.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti ,judetul Dolj pe anul 2023, trim.IV , luna noiembrie.

HOTĂRÂREA NR 83/22.11.2023 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli vizind sarbatorirea Pomului de Crăciun pentru elevii , preşcolarii precum si grupurile de colindatori din comuna Daneti judeţul Dolj.

HOTĂRÂREA NR. 82/21.11.2023 privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat „AMENAJARE TEREN SPORT SCOALA GENERALA BRABETI, COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ”, si solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 163.333,50 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 163.333,50 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului.

HOTĂRÂREA NR. 81/13.11.2023 privind modificarea Listei obiectivelor de investitii si Programului Anual de Achizitii Publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 80/13.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 79/08.11.2023 APROBAREA PROIECTULUI „ENERGIE REGENERABILA PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA NIVELUL COMUNEI DANETI, JUDETUL DOLJ”.

HOTĂRÂREA NR. 78/21.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat in urma procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investiții „Infiintare retea de canalizare in comuna Daneti, judetul Dolj”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

HOTĂRÂREA NR.77/31.10.2023 privind Actul Adițional nr. 2 la Contractul nr. 1818/30.06.2022 ”Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” și Actul Adițional nr. 1 la Contractul nr. 1188/11.05.2023 ”Delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova.

HOTĂRÂREA NR. 76/30.10.2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Daneti , judetul Dolj

HOTĂRÂREA NR. 75/30.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti pe trim . IV , luna octombrie, anul 2023.

HOTARÂREA NR. 73/28.09.2023 privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Daneti , precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii .

HOTARÂREA NR. 72/28.09.2023 privind privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a Raportului de Evaluare precum si a Documentatiei de Atribuire in vederea vanzarii prin licitaţie publică a unor terenuri situate in domeniul privat al comunei Daneti judetul Dolj.

HOTARÂREA NR. 71/28.09.2023 privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti, judetul Dolj

HOTARÂREA NR. 70/28.09.2023 privind privind modificarea Listei obiectivelor de investitii si Programului Anual de Achizitii Publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2023.

HOTARÂREA NR. 69/28.09.2023 privind privind aprobarea Proiectului Tehnic si Devizului General actualizat la obiectivul de investitie : „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.1, SAT DANEȚI, COMUNA DANEȚI, JUDEȚUL DOLJ, ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI”.

HOTARÂREA NR. 67/28.09.2023 privind aprobarea prelungirii pana la data de 11.06.2024 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 567/02.10.2018 in suma de 698.775,00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 698.775,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “ MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL”.

HOTARÂREA NR. 66/04.09.2023 privind aprobare efectuare STUDIU DE OPORTUNITATE SI RAPORT DE EVALUARE in vederea vanzarii prin licitaţie publică a unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Daneti.

Pagina 2 din 1512345...10...Ultima »

Sus