Hotărâri ale Consiliului


HCL nr 97-2022 privind rectificarea de buget.

HCL nr 96-2022 privind abrobarea sumei de 37283.89 lei pentru plata serviciilor de paza catre “Ocolul Silvic Renasterea Padurii Mirsani” pentru suprafata aferenta terenului acoperit cu padure detinuta de comuna Daneti , pe anul 2022.

HCL nr 95-2022 privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei DANETI în justiţie , pentru diverse litigii .  HOTĂRÂREA NR. 96/2022 privind abrobarea sumei de 37283.89 lei pentru plata serviciilor de paza catre “Ocolul Silvic Renasterea Padurii Mirsani” pentru suprafata aferenta terenului acoperit cu padure detinuta de comuna Daneti , pe anul 2022.

HCL nr 94-2022 privind continuarea activitatii “Cercului de limba engleza” din cadrul Caminului Cultural Daneti avand ca obiect aprofundarea activitatii de invatare a limbii engleze a elevilor Scolii Profesionale Daneti

HCL nr 93-2022 privind aprobarea anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante datorate de către contribuabilii, persoane fizice, de pe raza administrativ -teritorială a comunei Daneti, existente in sold la 31.12. 2022.

HCL nr 92-2022 privind aprobarea acordarii de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile si persoanele singure care au media veniturilor banesti nete lunare sub salariul minim brut pe tara garantat la plata pe membru de familie, in vederea platii serviciului de salubrizare, pentru anul 2023.

HCL nr 91-2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023.

HCL nr 90-2022 privind modificarea Actului Constitutiv al “SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE DANETI ” S.R.L cu asociat unic comuna COMUNA DANETI, prin Consiliul local DANETI.

HCL nr 89-2022 privind modificarea Listei Obiectivelor de Investitii si Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2022.

HCL nr 88-2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti pe trim. IV , anul 2022.

HCL nr 87-2022 privind actualizarea domeniului public al comunei Daneti .

HCL nr 76-2022 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil – teren exravilan înscris în Cartea Funciara nr. 35596 proprietatea privata a Comunei DANETI

HCL nr 75-2022 75/28.10.2022 privind modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii si Programului anual de achizitii publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2022

HCL nr 74-2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj pe trimestrul IV anul 2022.

HCL nr 72-2022 privind aprobarea studiului de oportunitate si a raportului de evaluare precum si a documentatiei pentru inchirierea terenului in suprafata de 1000 mp apartinand domeniului privat al comunei Daneti, identificat cu numar cadastral 31473 si inscris in cartea funciara a comunei Daneti nr. 31473, situat in comuna Daneti, sat Daneti, str. Principala, nr. 12 (fosta T50/1, p 2770/1), jud. Dolj, in vederea realizarii unei statii peco.

HCL nr 71-2022 privind elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj

HCL nr 70-2022 privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”

HCL nr 69-2022 HCL nr 69-2022 privire la aprobarea participării la programul ‘’C3-MANAGEMENTULUI DESEURILOR, Investitia I.1- Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune cu proiectul :ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DANEȚI

HCL nr 69-2022 privire la aprobarea participării la programul ‘’C3-MANAGEMENTULUI DESEURILOR, Investitia I.1- Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune cu proiectul :ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DANEȚI

Pagina 4 din 12« Prima...23456...10...Ultima »

Sus