Hotărâri ale Consiliului


HCL nr 97-2022 privind rectificarea de buget.

HCL nr 96-2022 privind abrobarea sumei de 37283.89 lei pentru plata serviciilor de paza catre “Ocolul Silvic Renasterea Padurii Mirsani” pentru suprafata aferenta terenului acoperit cu padure detinuta de comuna Daneti , pe anul 2022.

HCL nr 95-2022 privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei DANETI în justiţie , pentru diverse litigii .  HOTĂRÂREA NR. 96/2022 privind abrobarea sumei de 37283.89 lei pentru plata serviciilor de paza catre “Ocolul Silvic Renasterea Padurii Mirsani” pentru suprafata aferenta terenului acoperit cu padure detinuta de comuna Daneti , pe anul 2022.

HCL nr 94-2022 privind continuarea activitatii “Cercului de limba engleza” din cadrul Caminului Cultural Daneti avand ca obiect aprofundarea activitatii de invatare a limbii engleze a elevilor Scolii Profesionale Daneti

HCL nr 93-2022 privind aprobarea anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante datorate de către contribuabilii, persoane fizice, de pe raza administrativ -teritorială a comunei Daneti, existente in sold la 31.12. 2022.

HCL nr 92-2022 privind aprobarea acordarii de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile si persoanele singure care au media veniturilor banesti nete lunare sub salariul minim brut pe tara garantat la plata pe membru de familie, in vederea platii serviciului de salubrizare, pentru anul 2023.

HCL nr 91-2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023.

HCL nr 90-2022 privind modificarea Actului Constitutiv al “SC SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE DANETI ” S.R.L cu asociat unic comuna COMUNA DANETI, prin Consiliul local DANETI.

HCL nr 89-2022 privind modificarea Listei Obiectivelor de Investitii si Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2022.

HCL nr 88-2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti pe trim. IV , anul 2022.

HCL nr 87-2022 privind actualizarea domeniului public al comunei Daneti .

HCL nr 86-2022 – privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Daneti , aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii

HCL nr 85-2022 privind aprobarea efectuarii de cheltuieli pentru achizitionarea de mobilier – Scaune la Caminul Cultural Daneti, judetul Dolj.

HCL nr 84-2022 -privind aprobarea ajustarii pretului conform Ordonanței Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții Proiectare si executie – ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERS LOCAL IN LUNGIME DE 9,88 km, COMUNA DANETI, JUD. DOLJ

HCL nr 83-2022 – privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, care se desfăşoară în comuna Daneti cu ocazia sarbatoririi ZILEI NATIONALE A ROMANIEI , in data de 1 Decembrie 2022 si a sumelor necesare.

HCL nr 82-2022 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj pe trimestrul IV anul 2022, luna noiembrie

HCL nr 81-2022 – privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli pentru sarbatorirea Pomului de Craciun pentru eleviii si copiii prescolari precum si grupurile de colindatori si persoanele cu dizabilitati din comuna Daneti, judetul Dolj.

HCL nr 80-2022 – privind aprobarea sprijinului financiar in suma de 12.000 lei pentru decontarea contravalorii lucrarii de imprejmuire cu gard de beton a Cimitirului Eroilor apartinand Parohiei Bunesti.

HCL nr 79-2022 – privind modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii si Programului anual de achizitii publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe trim IV, luna noiembrie , anul 2022

HCL nr 78-2022 – cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj, pe trimestrul IV, luna noiembrie ,anul 2022;

Pagina 4 din 12« Prima...23456...10...Ultima »

Sus