Hotărâri ale Consiliului


HCL nr 68-2022 suplimentare sprijin financiar pt Asociatia Club Sprtiv Avantul Daneti cu suma de 20000.

HCL nr 67-2022 Privind modificarea si completarea HOTARARII Nr. 24 din 30.03.2022 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU REABILITARE MODERATA SCOALA PROFESIONALA DANETI LOCAL NOU ,,conform PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL – I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

HCL nr 66-2022 privind modificarea si completarea Listei De Investitii si a Program Annual De Achizitii Publice

HCL nr 65-2022 privind rectificare buget septembrie

HCL nr 64-2022 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situaţiilor de urgenta, la nivelul comunei DANETI , judeţul Dolj, pe anul 2022.

HCL nr 63-2022 privind aprobare efectuare studiu de oportunitate si raport de evaluare in vederea inchirierii prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 1000 mp apartinand domeniului privat al comunei Daneti, identificat cu numar cadastral 31473 si inscris in cartea funciara a comunei Daneti nr. 31473, situat in Comuna Daneti, sat Daneti, str. Principala, nr. 12 (fosta T50/1, P 2770/1), jud. Dolj, in vederea realizarii unui statii PECO

HCL nr 62-2022 privind achizitionarea unor servicii de coregrafie avand ca obiect instruirea elevilor Scolii profesionale Daneti in vedrea participarii la diverse manifestari culturale locale, nationale si internationale

HCL nr 61-2022 privind rectificare BVC pe trim III 2022 septembrie

HCL nr 60-2022 privind rectificare BVC pe trim III 2022

HCL nr 59-2022 privind aprobarea participării la „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul: “ CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA

HCL nr 58-2022 privind alocarea unui sprijin financiar in cuantum DE 9000 LEI Parohiei Scorusu

HCL nr 57-2022 privind trecerea unor terenuri din domeniul public in domeniul privat respectiv CF 32518,32519

HCL nr 56-2022 privind organizarea zilei comiunei si a targului comunal

HCL nr 55-2022 privind aprobare sprijin financiar pt. A C ARBORELE VIATII DANETI

HCL nr 54-2022 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL 7/2022 privind utilizarea excedentului bugetar

HCL nr 53-2022 privind modificarea si completarea listei de investitii

HCL nr 52-2022 privind rectificare BVC pe trim III 2022 AUGUST

HCL nr 51-2022 privind acordare sprijin financiar pentru reparatii pardoseala la Biserica Scorusu, din localitatea Daneti , comuna Daneti , judetul Dolj.

HCL nr 50-2022 privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE , a RAPORTULUI DE EVALUARE precum si a DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE pentru închirierea unor spatii in suprafata de 43 mp in imobilul :”CLADIRE SPATIU BIROURI” , situat in localitatea Brabeti, comuna Daneti , strada Nicolae Titulescu, nr. 65, carte funciara nr. 35565, cu destinatia de cabinet stomatologic

HCL nr 49-2022 49. Se respinge prelungirii contractului de locatiune nr. 6/08.07.2016 cu S.C. MINA INTERSERV S.R.L.

Pagina 5 din 12« Prima...34567...10...Ultima »

Sus