Hotărâri ale Consiliului


HCL nr 77-2022 – cu privire la aprobarea participării la ‘’Programul de realizare a pistelor de biciclete’’-AFM

HCL nr 76-2022 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil – teren exravilan înscris în Cartea Funciara nr. 35596 proprietatea privata a Comunei DANETI

HCL nr 75-2022 75/28.10.2022 privind modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii si Programului anual de achizitii publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe anul 2022

HCL nr 74-2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj pe trimestrul IV anul 2022.

HCL nr 72-2022 privind aprobarea studiului de oportunitate si a raportului de evaluare precum si a documentatiei pentru inchirierea terenului in suprafata de 1000 mp apartinand domeniului privat al comunei Daneti, identificat cu numar cadastral 31473 si inscris in cartea funciara a comunei Daneti nr. 31473, situat in comuna Daneti, sat Daneti, str. Principala, nr. 12 (fosta T50/1, p 2770/1), jud. Dolj, in vederea realizarii unei statii peco.

HCL nr 71-2022 privind elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj

HCL nr 70-2022 privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”

HCL nr 69-2022 HCL nr 69-2022 privire la aprobarea participării la programul ‘’C3-MANAGEMENTULUI DESEURILOR, Investitia I.1- Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune cu proiectul :ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DANEȚI

HCL nr 69-2022 privire la aprobarea participării la programul ‘’C3-MANAGEMENTULUI DESEURILOR, Investitia I.1- Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune cu proiectul :ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DANEȚI

HCL nr 68-2022 suplimentare sprijin financiar pt Asociatia Club Sprtiv Avantul Daneti cu suma de 20000.

HCL nr 67-2022 Privind modificarea si completarea HOTARARII Nr. 24 din 30.03.2022 referitoare la aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU REABILITARE MODERATA SCOALA PROFESIONALA DANETI LOCAL NOU ,,conform PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL – I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

HCL nr 66-2022 privind modificarea si completarea Listei De Investitii si a Program Annual De Achizitii Publice

HCL nr 65-2022 privind rectificare buget septembrie

HCL nr 64-2022 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situaţiilor de urgenta, la nivelul comunei DANETI , judeţul Dolj, pe anul 2022.

HCL nr 63-2022 privind aprobare efectuare studiu de oportunitate si raport de evaluare in vederea inchirierii prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 1000 mp apartinand domeniului privat al comunei Daneti, identificat cu numar cadastral 31473 si inscris in cartea funciara a comunei Daneti nr. 31473, situat in Comuna Daneti, sat Daneti, str. Principala, nr. 12 (fosta T50/1, P 2770/1), jud. Dolj, in vederea realizarii unui statii PECO

HCL nr 62-2022 privind achizitionarea unor servicii de coregrafie avand ca obiect instruirea elevilor Scolii profesionale Daneti in vedrea participarii la diverse manifestari culturale locale, nationale si internationale

HCL nr 61-2022 privind rectificare BVC pe trim III 2022 septembrie

HCL nr 60-2022 privind rectificare BVC pe trim III 2022

HCL nr 59-2022 privind aprobarea participării la „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul: “ CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA

Pagina 5 din 12« Prima...34567...10...Ultima »

Sus