Convocator si dispoziții de convocare


HCL nr 86-2022 privind actualizarea domeniului public al comunei Daneti .

HCL nr 85-2022 privind aprobarea efectuarii de cheltuieli pentru achizitionarea de mobilier – Scaune la Caminul Cultural Daneti, judetul Dolj.  H O T Ă R Â R EA NR. 86/29.11.2022 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Daneti , aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii

HCL nr 84-2022 privind aprobarea ajustarii pretului conform Ordonanței Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții Proiectare si executie – ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERS LOCAL IN LUNGIME DE 9,88 km, COMUNA DANETI, JUD. DOLJ”

HCL nr 83-2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, care se desfăşoară în comuna Daneti cu ocazia sarbatoririi ZILEI NATIONALE A ROMANIEI , in data de 1 Decembrie 2022 si a sumelor necesare.

HCL nr 82-2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj pe trimestrul IV anul 2022, luna noiembrie

HCL nr 81-2022 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli pentru sarbatorirea Pomului de Craciun pentru eleviii si copiii prescolari precum si grupurile de colindatori si persoanele cu dizabilitati din comuna Daneti, judetul Dolj.

HCL nr 80-2022 privind aprobarea sprijinului financiar in suma de 12.000 lei pentru decontarea contravalorii lucrarii de imprejmuire cu gard de beton a Cimitirului Eroilor apartinand Parohiei Bunesti.

HCL nr 79-2022 privind modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii si Programului anual de achizitii publice al comunei Daneti , judetul Dolj, pe trim IV, luna noiembrie , anul 2022;

HCL nr 78-2022 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Daneti judetul Dolj, pe trimestrul IV, luna noiembrie ,anul 2022;

HCL nr 77-2022 cu privire la aprobarea participării la ‘’Programul de realizare a pistelor de biciclete’’-AFM


Sus