Buget


Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trim. II an 2013- Venituri

Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trim. I 2013- cheltuieli

Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trim. I 2013

Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trim. IV 2012-Cheltuieli

Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trim. IV 2012-Venituri

Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trim. I,lI,III 2012 cheltuieli

Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trim. I,Il,III 2012 venituri

Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trim. II 2012- Cheltuieli

Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trim. II 2012-Venituri

Indicatori cu privire la execuția bugetului pe trim. I 2012 cheltuieli

Indicatori cu privire la execuția bugetului pe trim. I 2012 venituri

Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trim. II 2011-Venituri

Indicatori cu privire la execuția bugetului local pe trim. II 2011- Cheltuieli

Buget venituri trim II

Buget cheltuieli trim II

Buget venituri anul 2011

Buget cheltuieli anul 2011

Contul de rezultat patrimonial – pe anul 2007

Balanta de verificare – pe trimestrul I, 2007

Buget local – pe iunie 2007

Pagina 2 din 3123

Sus