Hotărâri ale Consiliului


HCL nr. 63-2021 – Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare ale proprietății imobiliare aparținând domeniului privat al comunei Daneți, având numărul cadastral 35601, în suprafață de 128 mp

HCL nr. 62-2021 – Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare ale proprietății imobiliare aparținând domeniului privat al comunei Daneți, având numărul cadastral 35594, în suprafață de 2545 mp

HCL nr. 61-2021 – Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare ale proprietăților imobiliare aparținând domeniului privat al comunei Daneți, având numerele cadastrale 35592, 35595, 35591

HCL nr. 60-2021 – Hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Daneți, județul Dolj

HCL nr. 59-2021 – Hotărâre privind modificarea și completarea listei de investiții și a programului anual de achiziții publice în anul 2021

HCL nr. 58-2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daneți pe trim 4, anul 2021

HCL nr. 57-2021 – Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu, în calitate de membru ,pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din cadrul unității școlare

Hcl nr. 56-2021 – Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,,modernizare străzi de interes local în comuna Daneți, județul Dolj” prin programul național de investiții

HCL nr. 55-2021 – Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția. Reabilitare, modernizare și extindere grădiniță cu program normal nr. 1, sat Daneți, comuna Daneți

HCL nr. 54-2021 – Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “inființare rețea canalizare în comuna Daneți, județul Dolj” prin programul național de investiții “Anghel Saligny”

HCL nr. 53-2021 – Hotărâre privind aprobarea modelului deciziei de impunere/rectificare pentru stabilirea numărului de persoane plătitoare a taxei de salubrizare din comuna Daneți

HCL nr. 52-2021 – Hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții și programului anual de achiziții publice al comunei Daneți, județul Dolj, pe anul 2021

HCL nr. 51-2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daneți pe trim 4, anul 2021

HCL nr. 50-2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daneți pe trim 4, anul 2021

HCL nr. 49-2021 – Hotărâre privind aprobarea sumei de 37283.89 lei pentru plata serviciilor de pază către “Ocolul silvic renașterea pădurii Mârșani” pentru suprafața aferentă terenului acoperit cu pădure deținută de comuna Daneți, pe anul 2021

HCL nr. 48-2021 – Hotărâre privind achiziționarea unor servicii de coregrafie având ca obiect instruirea elevilor școlii profesionale Daneți în vederea participării la diverse manifestări culturale locale, naționale și internaționale

HCLa nr. 47-2021 – Hotărâre privind completarea și modificarea listei obiectivelor de investiții și programului anual de achiziții publice al comunei Daneți, judetul Dolj, pe anul 2021

HCL nr. 46-2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daneți pe trim 3, anul 2021

HCL nr. 45-2021 – Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “înființare rețea de gaze naturale, comuna Daneți, județul Dolj”

HCL nr. 44-2021 – Hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a asociaţiei club sportiv Avântul Daneți în anul 2021

Pagina 12 din 15« Prima...1011121314...Ultima »

Sus