PRIMĂRIA COMUNEI DANEȚI

Județul Dolj

LUCRARI DE CADASTRU SI INREGISTRARE SISTEMATICA

Unitatea administrativ-teritorială DANETI, din județul DOLJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 38 care cuprinde tarlalele nr. 138.141, nr. 39 care cuprinde tarlalele 137,142,143, nr. 40 care cuprinde tarlalele 36, 37, 38, 39, 41, nr. 46 care cuprinde tarlalele 139, 140, nr. 48 care cuprinde tarlalele 145, 146(201, 202, 205, 206), începând cu data de 18.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMARIEI DANETI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

» ANUNT CADASTRU SISTEMATIC -
» Anunt - Anunt Cadastru Sistematic
» CAD Sector 38, T 138,141 - SECTOR FINALIZAT
» CAD Sector 39, T 137 - SECTOR FINALIZAT
» CAD Sector 40 , T 36,37,38,39,41 - SECTOR FINALIZAT
» CAD Sector 46, T 139,140 - SECTOR FINALIZAT
» CAD Sector 48, T 145,201,202,205,206,146 - SECTOR FINALIZAT
» Cerere de rectificare -