PRIMĂRIA COMUNEI DANEȚI

Județul Dolj

SEDINTE CONSILIUL LOCAL DANETI 2021» HCL NR.1/2021- HOTARIRE PRIVIND SCHIMBAREA TEMPORARA A DESTINARIEI SCOLII NR. 2 IN CENTRU DE CACCINARE IMPOTRIVA COVID-19 -
» HCL NR.2/82021- HOTARIRE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PE ANUL SCOLAR 2021-2022. -
» HCL NR. 3/2021 - HOTARIRE PRIVIND MANDATAREA ADIECODOLJ DE APROBARE A ACTULUI ADITIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL NR. 370/22.05.2018 , INCLUSIV TARIFELE AFERENTE -
» HCL NR. 4/2021-HOTARIRE PRIVIND APROBAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PE ANUL 2021. -
» HCL NR. 5/2021 -HOTARIRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2021. -
» HCL NR. 6/2021- HOTARIRE PRIVIND APROBAREA ANULARII ACCESORIILOR IN CAZUL OBLIGATIILOR BUGETARE RESTANTE DATORATE DE CĂTRE CONTRIBUABILII PERSOANELE FIZICE DE PE RAZA ADMINISTRATIV -TERITORIALĂ A COMUNEI DANETI. -
» HCL NR. 7/2021- HOTARIRE PRIVIND APROBAREA SOLICITARII PRELUNGIRII PANA LA DATA DE 11.10.2021 A SCRISORII DE GARANTIE DE LA FNGCIMM SA IFN NR. 567/02.10.2018 IN SUMA DE 698.775,00 LEI IN VEDEREA GARANTARII IN PROCENT DE 100% A OBLIGATIILOR DE PLATA -
» HOTARIREA NR. 8/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL S.P.C.L.E. P. DANETI . -
» HOTARIREA NR. 9/2021 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2021 PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE LUNAR DE CATRE PERSOANELE MAJORE , APTE DE MUNCA, DIN FAMILIILE BENEFIC -
» HOTARIREA NR. 10/2021 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA , PERIOADA 2021-2027. -
» HOTARIREA NR. 11/2021 PRIVIND ACTUALIZAREA DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI , JUDETUL DOLJ , PRIN INTRODUCEREA A SAPTE POZITII NOI. -
» HOTARIREA NR. 12/2021 PRIVIND APROBAREA PRETULUI LA APA INDUSTRIALA IN COMUNA DANETI , DISTRIBUITA IN SISTEM CENTRALIZAT PRIN INTERMEDIUL S.P.C.A DANETI -
» HOTARIREA NR. 13/2021 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI DANETI , VARIANTA FINALA -
» HOTARIREA NR. 14/2021 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 77/16.12.2020 PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2021. -
» HOTARIREA NR. 15 /2021 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR EXISTENT LA DATA DE 31.12.2020. -
» HOTARIREA NR. 16 /2021 PRIVIND APROBAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII SI PROGRAMULUI ANUAL AL INVESTITIILOR PE ANUL 2021 AL COMUNEI DANETI , JUDETUL DOLJ. -
» HOTARIREA NR. 17/2021 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI DANETI PE ANUL 2021 -
» HOTARIREA NR. 18/2021 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2020 . -
» HOTARIREA NR. 19/2021 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE SI A PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2021 -
» HOTARIREA NR. 20/2021 PRIVIND EXPRIMARE ACORD PENTRU AMPLASARE SI ELIBERARE AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE IN FAVOAREA S.C.CCAMEA -
» HOTARIREA NR. 21/2021 PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SCOLARE DE MERIT PENTRU ELEVII SCOLII PROFESIONALE DANETI IN ANUL CALENDARISTIC 2021 -
» HOTARIREA NR. 22/2021 PRIVIND APROBAREA MODALITATII DE GESTIUNE A ACTIVITATII DE ADMINISTRARE A DEPOZITULUI DE DESEURI MOFLENI. -
» HOTARIREA NR. 23/2021 PROIECT HOTARIRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI. -
» HOTARIREA NR. 24/2021 PRIVIND APROBAREA SPRIJINULUI FINANCIAR IN SUMA DE 50.000 LEI PENTRU DECONTAREA CONTRAVALORII LUCRARII DE SCHIMBARE ACOPERIS LA BISERICA DIN SATUL LOCUSTENI APARTINAND PAROHIEI BRANISTE. -
» HOTARIREA NR. 25/2021 PRIVIND APROBARE RAPORT DE EVALUARE, STABILIRE VALOARE CHIRIE, APROBARE MODEL DE CONTRACT SI IMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI DANETI PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI DE UTILIZARE A ZONEI DRUMURILOR DE INTERES LOCAL CU PERSOANA J -
» HOTARIREA NR. 26/2021 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DANETI. -
» HOTARIREA NR. 27/2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI. -
» HOTARIREA NR. 28/2021 PRIVIND APROBARE EFECTUARE STUDIU DE OPORTUNITATE SI RAPORT DE EVALUARE IN VEDEREA CONCESIONARII PRIN LICITAŢIE PUBLICA A TERENULUI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 35594 SI INS -
» HOTARIREA NR. 29/2021 PRIVIND APROBARE EFECTUARE STUDIU DE OPORTUNITATE SI RAPORT DE EVALUARE IN VEDEREA INCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A IMOBILULUI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI, IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 35601 SI IN -
» HOTARIREA NR. 30/2021 PRIVIND APROBARE EFECTUARE STUDIU DE OPORTUNITATE SI RAPORT DE EVALUARE IN VEDEREA VANZARII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI, IDENTIFICATE CU NUMARELE CADASTRALE 35595, 355 -
» HOTARIREA NR. 31/2021 PRIVIND RESPINGERE EFECTUARE STUDIU DE OPORTUNITATE SI RAPORT DE EVALUARE IN VEDEREA CONCESIONARII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A IMOBILULUI "SPATIU BIROURI" APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI DANETI IDENTIFICAT CU NUMAR -
» HOTARIREA NR. 32/2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM III, ANUL 2021 -
» HOTARIREA NR. 33/ PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTITII SI A PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE IN ANUL 2021. -
» HOTARIREA NR. 34/2021 PRIVIND APROBAREA SOLICITARII DE PRELUNGIRE A SCRISORII DE GARANTIE DE LA FNGCIMM SA IFN PENTRU PROIECTUL DE INVESTITIE :”MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL DANETI“. -
» HOTARIREA NR. 35/2021 PRIVIND PRIVIND DEMARAREA ELABORARII PROIECTULUI „ MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ.” ÎN VEDEREA ACCESARII UNEI FINANȚARI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZV -
» HOTARIREA NR. 36/2021 PRIVIND DEMARAREA ELABORARII PROIECTULUI „MODERNIZARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ” ÎN VEDEREA ACCESARII UNEI FINANȚARI NERAMBURSABILE ÎN CADRUL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU PRIN I -
» HOTARIREA NR. 37/2021 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A RAPORTULUI DE EVALUARE ALE PROPRIETATILOR IMOBILIARE APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI, AVAND NUMERELE CADASTRALE 35592, 35595, 35591 IN SUPRAFATA DE 869 -
» HOTARIREA NR. 38/2021 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A RAPORTULUI DE EVALUARE ALE PROPRIETATII IMOBILIARE APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI, AVAND NUMARUL CADASTRAL 35594, IN SUPRAFATA DE 2545 MP, SITUATA IN -
» HOTARIREA NR. 39/2021 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A RAPORTULUI DE EVALUARE ALE PROPRIETATII IMOBILIARE APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI, AVAND NUMARUL CADASTRAL 35601, IN SUPRAFATA DE 128 MP, SITUATA IN -
» HOTARIREA NR. 40/2021 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU CONTRACTUL SUBSECVENT NUMARUL 4 PARTE A ACORDULUI CADRU LA OBICTIVULUI "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL, COMUNA DANETI, JUDETUL ". -
» HOTARIREA NR. 41/2021 PRIVIND APROBAREA SUSŢINERII FINANCIARE A ASOCIAŢIEI CULTURALE ARBORELE VIETII DANETI. -
» HOTARIREA NR. 42/2021 PRIVIND TRANSFORMAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, IN INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT SI A FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER CLASA I GRAD -
» HOTARIREA NR. 43/2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI DANETI PE TRIM III, ANUL 2021. -
» HOTARIREA NR. 44/2021 PRIVIND APROBAREA SUSŢINERII FINANCIARE A ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV AVÂNTUL DANEȚI ÎN ANUL 2021 -
» HCL NR. 45/2021 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL “ÎNFIINTARE RETEA DE GAZE NATURALE, COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ”. -
» HOTARIREA NR. 46/2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI DANETI PE TRIM III, ANUL 2021. -
» HOTARIREA NR. 47/2021 PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII SI PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE AL COMUNEI DANETI , JUDETUL DOLJ, PE ANUL 2021. -
» HOTARIREA NR. 48/2021 PRIVIND ACHIZITIONAREA UNOR SERVICII DE COREGRAFIE AVAND CA OBIECT INSTRUIREA ELEVILOR SCOLII PROFESIONALE DANETI IN VEDREA PARTICIPARII LA DIVERSE MANIFESTARI CULTURALE LOCALE, NATIONALE SI INTERNATIONALE . -
» HOTARIREA NR. 49/2021 PRIVIND ABROBAREA SUMEI DE 37283.89 LEI PENTRU PLATA SERVICIILOR DE PAZA CATRE "OCOLUL SILVIC RENASTEREA PADURII MIRSANI" PENTRU SUPRAFATA AFERENTA TERENULUI ACOPERIT CU PADURE DETINUTA DE COMUNA DANETI , PE ANUL 2021. -
» HOTARIREA NR. 50/2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI DANETI PE TRIM IV, ANUL 2021. -
» HOTARIREA NR. 51/2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI DANETI PE TRIM IV, ANUL 2021. -
» HCL NR. 52/2021 PRIVIND MODIFICAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII SI PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE AL COMUNEI DANETI , JUDETUL DOLJ, PE ANUL 2021. -
» HOTARIREA NR. 53/2021 PRIVIND APROBAREA MODELULUI DECIZIEI DE IMPUNERE/RECTIFICARE PENTRU STABILIREA NUMARULUI DE PERSOANE PLATITOARE A TAXEI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA DANETI. -
» HOTARIREA NR. 54/2021 PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, INFIINTARE RETEA CANALIZARE IN COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ” PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ,,ANGHEL SALIGNY -
» HOTARIREA NR. 55/2021 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, DEVIZULUI GENRAL SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.1, SAT DANEȚI, COMUNA DANEȚI, -
» HOTARIREA NR. 56/2021 PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ” PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ,,ANGHEL S -
» HOTARIREA NR. 57 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT PENTRU A FACE PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU ,IN CALITATE DE MEMBRU ,PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT DIN CADRUL UNITATII SCOLARE -
» HOTARIREA NR. 58/2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI DANETI PE TRIM IV, ANUL 2021 -
» HOTARIREA NR. 59/2021 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA LISTEI DE INVESTITII SI A PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE IN ANUL 2021. -
» HOTARIREA NR. 60/2021 HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI, JUDEŢUL DOLJ. -
» HOTARIREA NR. 61/2021 HOTARIRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A RAPORTULUI DE EVALUARE ALE PROPRIETATILOR IMOBILIARE APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI, AVAND NUMERELE CADASTRALE 35592, 35595, 35591 IN SUPRAFATA -
» HOTARIREA NR. 62/2021 HOTARIRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A RAPORTULUI DE EVALUARE ALE PROPRIETATII IMOBILIARE APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI, AVAND NUMARUL CADASTRAL 35594, IN SUPRAFATA DE 2545 MP, S -
» HOTARIREA NR. 63/2021 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A RAPORTULUI DE EVALUARE ALE PROPRIETATII IMOBILIARE APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DANETI, AVAND NUMARUL CADASTRAL 35601, IN SUPRAFATA DE 128 MP, SITUATA IN CO -
» HOTARIREA NR. 64/2021 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN COMUNA COMUNA DANETI, JUDETUL DOLJ” -
» HOTARIREA NR. 65/2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 TRIM IV ,LUNA DECEMBRIE -
» HOTARIREA NR. 66/2021 PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII UNOR CHELTUIELI PENTRU SARBATORIREA POMULUI DE CRĂCIUN PENTRU ELEVIII ŞI COPIII PREŞCOLARI PRECUM SI GRUPURILE DE COLINDATORI SI PERSOANELE CU DIZABILITATI DIN COMUNA DANETI J -
» HOTARIREA NR. 67/2021 PRIVIND APROBAREA NEASUMARII RESPONSABILITATII ORGANIZARII SI DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR - CADRU PENTRU ACHIZITIA PRODUSELOR DE PANIFICATIE , LAPTELUI SI PRODUSELOR LACTATE SI FRUCTELOR SAU -
» HOTARIREA NR. 68/2021 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2022. -
» HOTARIREA NR. 69/2021 HOTARARE PRIVIND PARTICIPAREA SCOLII PROFESIONALE DANETI IN CADRUL PROIECTULUI M.A.C.S. - MĂSURI ACTIVE DE COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA ACCESULUI EGAL LA UN ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE, ADAPATAT NEVOILOR ȘI -
» HOTARIREA NR. 70/2021 HOTARARE PRIVIND REORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DANETI , APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCŢII. -
» HOTARIREA NR. 71/2021 PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2022. -
» HOTARIREA NR. 74/2021 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ SI PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PENTRU ANUL 2022, ALE COMUNEI DANETI -
» HOTARIREA NR. 75/2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI DANETI, PE ANUL 2021, TRIM. IV , LUNA DECEMBRIE. -
» HOTARIREA NR. 72/2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL IV 2021 -
» HOTARIREA NR. 73/2021 PRIVIND ACHIZIŢIONAREA UNOR SERVICII JURIDICE PENTRU APĂRAREA INTERESELOR COMUNEI DANETI ÎN JUSTIŢIE , PENTRU DIVERSE LITIGII -