PRIMĂRIA COMUNEI DANEȚI

Județul Dolj

SEDINTE CONSILIUL LOCAL DANETI 2022» HCL nr 15-2022 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA SOLICITARII DE PRELUNGIRE A SCRISORII DE GARANTARE DE LA FNGCIMM SA IFN PENTRU PROIECTUL DE INVESTITIE MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL DANETI -
» HCL nr 14-2022 - HOTARARE PRIVIND ACHZITIONAREA UNEI AUTOSPECIALE DE POMPIERI FOLOSITA SI APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI -
» HCL nr 13-2022 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIIAMENAJARE LOC DE JOACA SI PARC DE AGREMENT CAMIN CAMIN CULTURAL -
» HCL nr 12-2022 - HOTARARE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII C N I SA, A AMPLASAMENTELOR ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII -
» HCL nr 11-2022 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII AMENAJARE GRUPURI SANITARE SCOALA GIMNAZIALA BRABETI -
» HCL nr 10-2022 - HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA “CERCULUI DE LIMBA ENGLEZA” SI A “SCOLII DE BOX” IN CADRUL CAMINULUI CULTURAL DANETI PRECUM ACHIZITIONAREA UNOR SERVICII DE SPECIALITATE AVAND CA OBIECT INSTRUIREA ELEVILOR SCOLII -
» HCL nr 9-2022 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI ȘI NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR SCOLII PROFESIONALE DANETI SI APROBAREA SUMEI NECESARE PENTRU DECONTAREA NAVETEI PROFESORILOR CU DOMICIULUL IN ALTA LOCALITATE -
» HCL nr 8-2022 - HOTARARE PRIVIND ADERAREA COMUNEI DANETI LA ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA -
» HCL nr 7-2022 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR AFERENT ANULUI 2021 -
» HCL nr 6-2022 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII SI PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE AL COMUNEI DANETI , JUDETUL DOLJ, PE ANUL 2022 -
» HCL nr 4-2022-HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REŢELEI ŞCOLARE PENTRU ANUL 2022-2023, LA NIVELUL COMUNEI DANETI , JUDEŢUL DOLJ -
» HCL nr 5-2022-HOTARARE PRIVIND APROBARE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI DANETI JUDETUL DOLJ PE ANUL 2022 -
» HCL nr 1-2022-HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2021 -
» HCL nr 2-2022 - HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI IN SUMA DE 191.000 LEI A SECTUNII DE DEZVOLTARE, DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI -
» HCL nr 3-2022-HOTARARE PRIVIND ANULARII ACCESORIILOR IN CAZUL OBLIGATIILOR BUGETARE RESTANTE DATORATE DE CĂTRE CONTRIBUABILII, PERSOANE FIZICE, DE PE RAZA ADMINISTRATIV -TERITORIALĂ A COMUNEI DANETI, PENTRU ANUL 2021 -