PRIMĂRIA COMUNEI DANEȚI

Județul Dolj

S.V.S.U.

Atributii generale

 

Criterii generale


Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este o structura specializata, cu o dotare specifica care se constituie în subordinea consiliului local, destinat sa execute activitati de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta în sectorul de competenta, asigura coordonarea de specialitate a activitatilor de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila, îndeplineste atributiile de prevenire a riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de îndrumare si control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta si sa efectueze actiuni de ajutor si salvare a oamenilor si a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii.
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta îsi îndeplineste atributiile legale într-un sector de competenta stabilit cu acordul Inspectoratului pentru situatii de urgenta  al judetului DOLJ.
Sectorul de competenta cuprinde obligatoriu teritoriul localitatii.
Constituirea si dimensionarea structurilor serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta se face pe baza urmatoarelor criterii:
a)tipurile de risc identificate în sectorul de competenta;
b)clasificarea localitatilor din punct de vedere al riscului;
c)numarul de locuitori din sectorul de competenta;
d)caile de comunicatii rutiere si gradul de practicabilitate a acestora;
e)sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor;
f)suprafata sectorul de competenta;
g)masurilor stabilite în Planul de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de interventie (de raspuns) în functie de riscurile identificate în sectorul de competenta, planul de cooperare, Planul de evacuare în caz de urgenta;

ARIBUTII GENERALE ALE SERVICIULUI


Executa, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activitati de înstiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, protectie a bunurilor materiale, mediului si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta;
a)Participa cu formatii de interventie/solicita sprijinul altor forte stabilite si aprobate pentru/la interventii în sectorul/în afara sectorului de competenta;
b)Desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila;
c)Verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc apararea împotriva incendiilor si protectia civila, în sectorul de competenta;
d)Executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii;
e)Acorda ajutor, în conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa în pericol în caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si în caz de dezastre.» TABEL CU INCADRAREA NOMINALA A SERVICIULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA DANETI-2012 -
» PLAN DE PREGATIRE CAP. IV -
» PLAN DE PREGATIRE CAP. I ,II, III -
» PLAN DE PREGATIRE CAP. VI -
» PLAN DE PREGATIRE CAP. V -
» PLAN DE PREGATIRE CAP. VII, VIII, IX -
» COMPONENTA NUMERICA--> S.V.S.U. DANETI -
» O R G A N I G R A M A S.V.S.U. DANETI -
» COMPONENTA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI DANETI -
» Organigarama SVSU 2019 - Organigarama SVSU 2019
» Tabel cu incadrearea nominala SVSU 2019 -
» Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta al comunei Daneti -