PRIMĂRIA COMUNEI DANEȚI

Județul Dolj

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Daneti are urmatoarea componenta:
 • Primar - Antonie Marius Cristian
 • Viceprimar - Cioablă Ștefan
 • Consilieri:
  • DOBRESCU TUDOR - PSD
  • CAPATINA ROMICA - PSD
  • CATANA LUCIAN - PNL
  • CIOABLA STEFAN - PNL 
  • GONGEA ION - PNP
  • PATA CONSTANTIN DORU - PNP
  • LUPU TITU - PNL
  • STROE FLORIAN- PNL
  • IORDACHE GHEORGHE - PSD
  • LUNGU ION- PMP
  • LUNGU MARIAN  - PNL
  • MILITARU FLORIAN- PMP
  • MOGOS COSTEL- PNL
  • OZUNU MIHAI - PSD
  • STAVARACHE VASILE- PNL
Fisiere:

» 2020
» PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBARE UTILIZARE EXECEDENT
» PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBARE LISTA OBIECTIVE INVESTITII SI PROGRAM ANUAL ACHIZITII AN 2020
» Proiecte de Hotărâre prin Inițiativă Cetațenească
» PROIECT HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL AL COM DANETI
» PROIECT HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
» Convocare sedinta ordinara a Consiliu Local Daneti in data de 18.03.2020
» Convocare sedinta extraordinara pe luna martie 2020, in data de 27.03.2020
» Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local Daneti in data de 19.06.2020
» PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACOPERIRE DEFICIT
» PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBARE BVC 2020
» CONVOCARE sedinta extraordinara a Consiliului Local in data de 30.07.2020
» Convocare sedinta ordinara a Consiliu Local Daneti in data de 30.01.2020
» Proiect de Hotarare nr. 28 din 18.05.2020
» STUDIU FEZABILITATE anexa a Proiectului de Hotarare nr. 28
» Proiect de Hotarare nr. 29 din 18.05.2020
» Acord Cadru anexa a Proiectului de Hotarare nr. 29
» Caiet de sarcini anexa a Proiectului de Hotarare nr. 29
» PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBARE STRATEGIE ACHIZITII PUBLICE 2020
» CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA LUNA FEBRUARIE AN 2020
» Hotararea nr.3 privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare a CLSU din data de 18.03.2020 in contextul raspandirii Coronavirusului SARS-COV-19
» CONVOCARE sedinta extraordinara a Consiliului Local in data de 08.01.2020
» PROCES VERBAL sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Daneti din data 08.01.2020
» PROCES VERBAL sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Daneti din data 30.01.2020
» Act Aditional nr 2 la Contractul 370 pentru Sedinta ordinara din 30.07.2020
» Anexa 1 la Actul Aditional nr. 2 Contractul 370 pentru Sedinta ordinara din 30.07.2020
» Anexa 2 la Actul Aditional nr. 2 Contractul 370 pentru Sedinta ordinara din 30.07.2020
» Proiecte de hotarare de la nr. 32-39 pentru Sedinta ordinara din 30.07.2020
» PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBARE CONT DE EXECUTIE LA 31.12.2019
» HOTĂRARE PRIVIND INSUSIREA UNUI RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA
» PROCES VERBAL sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Daneti din data 26.02.2020
» PROCES VERBAL sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Daneti din data 18.03.2020
» PROCES VERBAL sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Daneti din data 27.03.2020
» PROCES VERBAL sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Daneti din data 30.04.2020
» Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local Daneti in data de 18.05.2020
» PROCES VERBAL sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Daneti din data 18.05.2020
» PROCES VERBAL sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Daneti din data 19.06.2020
» 2011