PRIMĂRIA COMUNEI DANEȚI

Județul Dolj

ANUNTURI DE ACHIZITIEdocumentatie atribuire concesiune suprafata 9293mp Detalii
documentatie atribuire concesiune suprafata 8362mp Detalii
documentatie atribuire concesiune suprafata 1754mp Detalii
documentatie atribuire concesiune suprafata 50mp Detalii
documentatie atribuire concesiune suprafata 5000mp Detalii
Modenizare trag comunal Daneti Detalii
Modenizare trag comunal Daneti Detalii
Modenizare trag comunal Daneti Detalii proiect tehnic , liste de cantitati , caiet de sarcini, detalii de executie